wordt nu lid van onze facebook groep
Je bent nu hier: Home

UT IS VURBEEJ

Afdrukken PDF

Enne terugblik mit hieël schon beelden

Vastelaovend 2017 is gedaon
Weej, as CV de Piëlreus, hebben ontzettend meuge genieten van de dingen die vurbeej kwamen tiejes dit geweldige dörpsfieëst. Mar nie allieën weej, ok ozze hoofdrolspeulers, Prins Eric I en Prinses Marika, Reuzekluutdrager Joke Peeters, Jeugdprins Jens I en Jeugdvorst Stef, hebben hieël veul plezier belaefd an dizze carnaval. Names hun wille weej iederieën bedanke den en beejdrage het geleverd, op wat vur en menier dan ok. Ovveral waor zeej waren, was ut laevendig en vuulde zeej zich thuus, dur dat gillie ok anwezig wart. Sjapeau hiervur !!!

Groeëtmaester ien de huusorde van den opperpiëlhaas vur Wim Lemmens en Henk Stevens
De vastelaovend zit vol mit moi, bijzonder momenten. Dit is zonder twiefel ok wer zon moment. Zaoterdag tiejes de PrinsenInstallatie ien Venroy, wiere Wim Lemmens en Henk Stevens benoemd tot Groeëtmaester ien de huusorde van den opperpiëlhaas, as wardiering vur hun ienzet vur de Buutreednerscursus ien de gemaente Venroy.. En zoeëas burgemaester Hans Gilissen vertelde, kunnen weej trots zien op de universiteit, mit zien hart hier ien Reuzesteyn, die dees mannen gebouwd hebben! Wim en Henk, van harte profiesiat!!!!

 

Carnavalsmis, opening en receptie Prins Eric
Op zaoterdag opende ut carnavalsbal ien Reuzesteyn mit de dialectmis, moj en biezonder um samen de vastelaovend zoeë af te trappen, mit ruumte vur enne lach, bezinning en moi, rake meziek. Nao de sleutelovverdracht volgde de receptie van Prins Eric ien de Smelehof, moi felicitaties op ut podium en samen mit al die Piëlreuzen monde dizze receptie uut ien en prachtig fiest!
Foto's Ruud Swinkels klik hier

Klaenste Piëlreuske
Dit jaor was ut Britt van Koen en Daniëlle Peeters die de ier haaj ut rompertje uut hande van prins Eric I te kriege mit de tekst “Klaenste Piëlreuske 2017”.

 

ReuzeRees
Afgeloepe zondag han we dun urste editie van de ReuzeRees, mit dit jaor de badkuupeditie. En wat kunne we terugkieke op unne geweldige badkupenrace. Mit un 33 enthousiaste groëpe an de startlijn en un dikke 555 toeschouwers langs de kant. En daorna fieëste op het Reuzenbal ien Roelanzia.
Peel en Maas Venray makte hiervan dees schon reportage - Klik hier.

Ysselsteynse aovend ien de Jera
Carnavalszondag wier dur veul Piëlreuzen afgesloten ien de Jera mit de Ysselsteynse aovend.
Foto's Ysselsteyn In Beeld

Optocht ien Rooj
Maondag ien Rooj trok der enne prachtige optocht dur de straote van Rooj. Hier han weej al enne verkorte versie van enne Reuzeoptocht. Uut ut Piëlreuzeriek ware der wer veule, prachtig uutgedoste dieëlnemers en wagens. En ok wer de nuuëdige pries wiere der gewonne, mit o.a. den 2e pries beej de jeugdprinsewages en verschillende urste en twee Priessen vur paren, groepen en verschillende wagens.
Peel en Maas Venray makte hiervan dees schon reportage - klik hier

Reuzeoptocht
Gisteren was dan toch wel un fantastisch aend van dit festival. Wat en afsluuting mit zónne optocht. En groeët compliment naor iederieën en zeker naor de jeugd, dat werre der ieder jaor mier! Ut gevolg was en prachtig fieëst ien de Smelehof, mit ontzettend veul uutzinnige Piëlreuzen en Piëlreuzinnen.
Fotos Ysselsteyn In Beeld
Fotos Ruuds Swinkels

Afsluuting ien de Smelehof
An ut aend van alwer en dampend fieëst was ut tied vur de afsluuting. Mit de hoofdrolspeulers op ut podium wier mit ut allerlaeste nummer Carnaval 2017 afgeslote en was der alwer en prachtig boek wat dichtgeslage kós verre. Der zien moj weurd gesproken en mit ien ut biezonder ok hiel moj momenten vur Vurzitter Bart, Helga en hun kiender, die genoten hebben van hun latste jaor ien dizze vurzitters-rol. Prachtig hoe gillie dur ut publiek massaal toegezongen wier!!
Ysselsteyn In Beeld: volgen later vandaag.

Aswoensdag
Weej kunnen now gaon naogenieten van Carnaval 2017. En un assekruuske huurt daor dan netuurlijk ok beej, um 19.00 ien de kaerk.

Piëlreuzen Facebook
Hedde nie alles mit kunne maken, of wilde ut allemaol nog enne kier opneejd belaeve, scroll dan nog es dur onze Facebook.

Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes
Weej danken òwlie vur ut welslagen van dizze carnaval 2017. De kommende maonden gaon weej ien de “winterslaop” en dan kunne weej vanaf novvember 2017 wer en neej carnavalsseizoen mit owlie gaon belaeve! En behald ut besef dat ut nie allemaol vanzelluf ging, en dat weej ut nie allieën hebben gedaon. Vastelaovend make en vieren weej mit zien allen!

CV. De Piëlreus

 

 

 

Woetsjj 2017 göt nie dur !!!

Afdrukken PDF
Belangrieke mededeling:
Ien verband mit de tegevallende vurspellinge vur de wiend, gaot de Woetsj 2017 maerge nie dur! Mar De Piëlreus hèt èn alternatief gevoonde. Weej doen dit jaor mit an d'n optocht van Rooj, leek ôs èn schôn alternatief....